+420 774 511 599 / +420 602 287 783

Otevírací hodiny: Středa 7:00 - 17:00

Bezpečnost a odpovědnost práce

Ve firmě se snažíme v maximální míře dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany, proto provádíme pravidelná školení.

Naši pracovníci jsou vedeni k odpovědnému přístupu k práci, kterou vykonávají.

Naše firma má sjednané pojištění podnikatelských rizik až do výše 5.000.000 Kč pro případ neočekávaných události, které mohou vést k poškození jak firmy, tak investora, případně třetí osoby.

Odpadají tak starosti a pochybnosti o nápravě v případě, že by k nějaké škodě skutečně došlo.